SETTING

ANUNT INCHIDERE PROIECT

„Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare (SETTING)”.

Proiectul ”SETTING – o platformă naţională pentru inovare” a fost finalizat

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) anunță finalizarea proiectului „Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare (SETTING)”.

Conferința de închidere a proiectului a avut loc pe 9 noiembrie 2023 la Casa Universitarilor și a inclus sesiuni de prezentare a rezultatelor și a funcționalităților platformei, cu accent pe domeniile tematice abordate, precum și studii de caz ce au furnizat spre integrare date și produse de cercetare (campanii de investigații geofizice, măsurători multidisciplinare din zone seismice).

Acces facil la date, totul la un click distanță

Rezultatul principal al proiectului este lansarea platformei naționale de cercetare SETTING ce oferă acces la date și produse tematice din domeniul Științelor Pământului precum Seismologie, GPS/GNSS, date geofizice multiparametrice, seismicitate indusă, date multidisciplinare de laborator. Special concepută pentru cercetători, mediul universitar, societăți private și chiar publicul larg, noua platformă a luat naștere din dorința și necesitatea de a consolida capacitățile comunității științifice, dar și de a răspunde problemelor și nevoilor socio-economice din domeniul geo-hazardelor și geo-resurselor.

Astfel, cercetătorii din domeniu, și nu numai, vor avea acces la date și produse științifice și vor fi plăcut surprinși să constate că platforma este un adevărat instrument de colectare, vizualizare, analiză și procesare a datelor și produselor relevante. De asemenea, cu ajutorul acesteia, se va facilita schimbul de date in comunitatea geoștiințifică națională și internațională, colaborarea intre cercetători, mediul universitar și privat, precum și o mai bună diseminare a rezultatelor cercetărilor.

Inovație pentru comunitatea științifică

În deschiderea conferinței ce a anunțat finalizarea proiectului SETTING au luat cuvântul Dragoș TĂTARU, director de proiect, coordonatorul Laboratorului Geofizică Aplicată, Prevenire și Educaţie din cadrul INCDFP, Florina TULUCA, Președintele Societății de Geofizică Aplicată din România (SGAR) si Lector la Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Constantin IONESCU, Director General al INCDFP, Radu VĂCĂREANU, Rectorul Universității Tehnice de Construcții București (UTCB), Irina STANCIU, cercetător în cadrul institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) și Viorel VULTURESCU, director la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) care au evidențiat importanța proiectului prin furnizarea unui instrument de cercetare ce aduce contribuții semnificative pentru comunitatea științifică și informarea societăţii.

Acțiunea dedicată proiectului SETTING a fost completată cu expoziția de instrumente de cercetare și programe de procesare din cadrul conferinței care a oferit participanților posibilitatea de a se familiariza cu cele mai recente tehnologii din domeniu și de a asista la demonstrații ale utilizării echipamentelor și programelor oferite de firme producătoare și cercetători utilizatori.

Colaborarea interinstituțională
Proiectul s-a derulat în perioada 2021-2023 și a fost implementat ca suport pentru dezvoltarea colaborării interinstituționale și creșterea contribuției instituțiilor din România la EPOS ERIC – Infrastructură Europeană de Cercetare destinată Sistemului European de Observare a Plăcilor tectonice, în cadrul căreia România este membru fondator.
Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)
Parteneri: Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar).
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1a Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, apelul POC-A.1-A.1.1.3-H-2016, tip proiect RO-ESFRI-ERIC.

Valoarea totală:
4.484.829,06 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.943.497,65 lei (3.154.798,12 lei din FEDR și 788.699,53 lei din bugetul național de stat).

Perioada de implementare: 34 luni, respectiv 15.01.2021-30.11.2023
Codul MySMIS: 108206
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP
Telefon/Fax: 0214050670 / 0214050673
Dragoș Tătaru, dragos@infp.ro (Manager de proiect)
website: https://setting.epos-ro.eu/